Data publikacji: 11/01/2022

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Sali Lustrzanej

W związku z wytycznymi dot. Działalności Domów i Ośrodków Kultury oraz organizacji koncertów i widowisk, informujemy o zasadach uczestnictwa publiczności w wydarzeniach organizowanych przez Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu.

Na podstawie § 9, rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 16 grudnia 2021r. […] w sprawie określonych ograniczeń, zakazów i nakazów […] udostępnia się publiczności nie więcej niż 30% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności […]”.

Wg zapisu §26a „ Do ustanowionych w Rozporządzeniu limitów liczby osób […] nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu […]

W związku z powyższym w Sali Lustrzanej Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu może przebywać 36 osób (liczba miejsc 120)

Przed wejściem na Salę należy okazać unijne cyfrowe zaświadczenie COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, wyniku testu lub wyzdrowieniu.

Jeśli osoba nie okaże stosownego zaświadczenia jest traktowana jako osoba niezaszczepiona i tym samym zmniejsza liczbę dostępnych miejsc na widowni.


Galeria