Data publikacji: 14/06/2021

Jarmark Jarosławski

Największe w regionie święto handlu, teatru epok i muzyki świata wraca do Jarosławia.

Jarmark Jarosławski to niezwykle barwne przedsięwzięcie, swoją koncepcją nawiązujące do wielokulturowej historii Jarosławia oraz do zjazdów kupieckich, uważanych przez historyków za największe w XVI i XVII-wiecznej Rzeczypospolitej.

Jarmark Jarosławski
26 – 29 sierpnia 2021 r.
Handel. Teatr. Muzyka

Szczegóły na www.jarmarkjaroslawski.pl