Data publikacji: 13/09/2020

Dzieje Parafii Jarosławskiej od początku do r. 1772 – ks. Jakub Makara

Dzieje Parafii Jarosławskiej są
olbrzymim dziełem, napisanym z doskonałym aparatem naukowym. Autor posłużył się
nie tylko archiwaliami, ale i fachową bibliografią. Opracowanie opisuje dzieje
fundatorów i właścicieli Jarosławia, wykłada genealogie rodów, opisuje życie
miasta i jego mieszkańców, pokazuje stosunki polityczne w kraju. Jest to
rzetelna, całościowa i pasjonująca lektura na 630 stronach.

Reprint ukazał się staraniem o.
Albina Sroki, franciszkanina i Joanny Kasperskiej. Oryginał wydany był w 1936
roku, nakładem „Jarosławskich Wiadomości Parafialnych”.

Ks. Jakub Makara mieszkał w
Jarosławiu od 1926 roku aż do śmierci (1965). Był katechetą jarosławskich szkół
średnich, a w czasie okupacji proboszczem i dziekanem w kościele farnym. Jego
pasją było spisywanie dziejów miasta i okolic. W tym celu przewertował i
skatalogował obszerne archiwum parafialne mieszczące się na plebani przy ul. 3
Maja, zawierające dokumenty od XV wieku począwszy. W latach trzydziestych
redagował tygodnik „Jarosławskie Wiadomości Parafialne”./ Na podstawie: http://www.jaroslawska.pl/index.php?PHPSESSIONID=&artykul=6435

Zapraszamy do zakupu książki
Centrum Informacji Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu,
ul. Rynek 5

oprawa – miękka
ilość stron – 630
rok wydania – 2011