Data publikacji: 03/09/2021

Jarmark Jarosławski „na styku kultur”

Największe święto handlu, teatru epok i muzyki świata powróciło do Jarosławia! Przez cztery dni, od 26 do 29 sierpnia przestrzeń jarosławskiego rynku wypełniła mozaika aromatów, smaków, towarów, inscenizacji i muzyki z całego świata. Miasto po raz kolejny stało się miejscem kupieckich zjazdów i spotkań „na styku kultur”.

Tegoroczny, piaty Jarmark Jarosławski, rozpoczął się barwnym korowodem, który przeszedł od bramy krakowskiej na jarosławski rynek. W tradycyjnym pochodzie uczestniczymy min. Burmistrz Miasta Jarosławia, członkowie Rady Miasta, dyrektorzy instytucji kultury, muzycy, aktorzy, Krystyny, przedstawiciele służb mundurowych oraz mieszkańcy i turyści.
Po dotarciu na rynek, dyrektor Centrum Kultury w Jarosławiu Tomasz Wywrót przejął z rąk Tomasza Gomoły – kowala, a zarazem przedstawiciela cechów rzemieślniczych – nowo wykuty klucz do bram Jarosławia. Następnie ten symboliczny znak władzy nad miastem, został wręczony przez Burmistrza Waldemara Palucha Wilhelmowi Orsettiemu, który przez cały Jarmark Jarosławski pilnował, aby skarbiec miejski był pełny.
Po odegraniu hymnu Jarosławia w wykonaniu Szymona Gajdzińskiego, który rozbrzmiał z balkonu miejskiego magistratu, oficjalnie rozpoczął się Jarmark Jarosławski 2021.

Podczas otwarcia zaprezentowała się również żeńska drużyna jarosławskiej piłki ręcznej.

Handel.

Na płycie rynku rozstawili swoje stragany kupcy z różnych stron świata. Stoły uginały się od niecodziennych, nierzadko ręcznie wykonanych, towarów, które nie sposób szukać w popularnych sklepach.
Potrawy kuchni węgierskiej, litewskiej, tatarskiej, żydowskiej czy tradycyjnej polskiej nęciły swoim zapachem i wyglądem. Tak jak podczas XVII wiecznych Jarmarków w powietrzu unosił aromat egzotycznych przypraw.

Teatr.

Pokazy cechów rzemieślniczych, ukazujących życie dawnych mieszkańców, prezentacja dawnych tańców dworskich w wykonaniu Kompanii Gryfitów czy warsztaty garncarstwa, kaligrafii, kowalstwa, szycia, a także kazanie na beczce, to tylko niektóre z propozycji wchodzących w tzw. część teatralną jarmarku.

Jego uczestnicy mogli obejrzeć humorystyczną inscenizacje o renowacji kamienicy Wilhelma Orsettiego, pokazy ognia Rycerza Reinera pt. „Czy smok zionie ogniem” oraz Teatr Ognia Arche.

Prawdziwą gratką był spektakl krakowskiej Grupy Locomotora. Grupa wystawiła, specjalnie przygotowane na Jarmark Jarosławski dzieło „Jedwab i sukna”. Opowieść o spotkaniu dwóch kupieckich światów, którzy „na styku kultur” dobili targu, zachwyciła widzów.

Muzyka

Niegdyś kupcy i kupujący, po intensywnym dniu chętnie udawali się na zasłużony odpoczynek przy dźwiękach muzyki. Na każdym rogu dało się słyszeć melodie charakterystyczne dla kraju, z którego pochodzili goście jarmarku.  Podczas tegorocznego „zjazdu kupieckiego” muzyki nie brakowało.
W przestrzeni jarmarku można było usłyszeć między innymi Jacka Hałasa przygrywającego na lirze korbowej czy Piotra Wawrzkiewicza. Do tańca porywało muzykowanie węgierskiego Zespołu Muzyki Dawnej Szelindek, muzyki klezmerskiej posłuchać można było dzięki występowi zespołu Rarytas Klezmorim.

 

Okazją do ujrzenia śladów „styku kultur” były spacery po Jarosławiu z przewodnikiem. Podążając szlakiem „Na styku wyznań – czyli ekumenizm po jarosławsku” łatwo było uzmysłowić sobie jak wielki wpływ na obecny Jarosław miało ówczesne współistnienie wielu narodów w jednym mieście.

 

Przez wszystkie dni trwania jarmarku jego powodzenia doglądali księżna Anna Ostrogska i Wilhelm Orsetti.

Jarmark Jarosławski zakończyliśmy 29 sierpnia. Teraz z niecierpliwością czekamy na kolejną odsłonę wydarzenia, którego bogactwo można podsumować w słowach: handel, teatr, muzyka.


Galeria

 • węgierski zespół muzyki dawnej Szelindek
 • widok na jarosławski ratusz, poniżej stragany kupieckie
 • zwiedzanie miasta z przewodnikiem, widok na synagogę dużą
 • widok na stragan jarmarku - sztuczne kwiaty
 • produkty regionalne - stragan
 • prowadząca jarmark jarosławski na scenie
 • produkty regionalne - stragan
 • spektakl Grupy Locomotora
 • Szymon GAjdziński podczas odgrywania hymnu miejskiego
 • Jacek Hałas improwizacja muzyczna na Jarmarku Jarosławskim
 • spektakl Grupy Locomotora
 • spektakl Grupy Locomotora
 • przyprawy - produkty regionalne - stragan
 • warsztaty kaligrafii
 • uczestnicy korowodu jarmarkowego
 • produkty regionalne - stragan
 • spektakl Grupa Locomotora
 • Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch, dyrektor CKiP Tomasz Wywrót
 • koncert Rarytas Klezmorim - członek zespołu
 • grupa rekonstrukcyjna
 • produkty regionalne - stragan , właścicielki straganu
 • gra miejska
 • rarytas klezmorim na scenie
 • Rodzinna Orkiestra i Teatr Noiseband
 • Grupa Locomotora
 • Rodzinna Orkiestra i Teatr Noiseband
 • spektakl Grupa Locomotora
 • spektakl Grupa Locomotora
 • produkty regionalne - stragan
 • produkty regionalne - stragan
 • produkty regionalne - stragan
 • spektakl Grupa Locomotora
 • pokaz cechów rzemieslniczych - szewc
 • pokaz ognia
 • produkty regionalne - stragan
 • pokaz tańców dworskich
 • kazanie na beczce
 • produkty regionalne - stragan
 • korowód jarmarkowy
 • grupa Locomotora
 • produkty regionalne - stragan
 • koncert Rarytas Klezmorim - członek zespołu
 • korowód jarmarkowy
 • pokaz tańców dworskich, koncert w podcieniach Zespół Muzyki DAwnej Szelinek
 • grupa rekonstrukcyjna
 • roncert rarytas klezmorim - członek zespołu
 • produkty regionalne - stragan
 • pokaz cechów rzemieslniczych
 • grupa Locomotora - spektakl
 • korowód jarmarkowy
 • zwiedzanie miasta z przewodnikiem
 • produkty regionalne - stragan
 • produkty regionalne - stragan
 • zwiedzanie miasta z przewodnikiem
 • grupa rekonstrukcyjna
 • pokaz cechów rzemieslniczych - kowal
 • grupa Locomotora - spektakl
 • pokaz ognia
 • zespół muzyki dawnej szelindek
 • korowód jarmarkowy
 • koncert rarytas klezmorim
 • grupa Locomotora - spektakl
 • grupa Locomotora - spektakl
 • produkty regionalne - stragan
 • żeńska drużyna piłki ręcznej - Jarosław
 • produkty regionalne - stragan
 • grupa rekonstrukcyjna
 • pokaz ognia
 • rarytas klezmorim - koncert
 • rodzinna orkiestra i teatr noiseband
 • grupa locomotora - spektakl
 • produkty regionalne - stragan
 • zwiedzanie miasta z przewodnikiem
 • rarytas klezmorim - koncert
 • teatr ognia
 • węgierski zespół muzyki dawnej Szelindek
 • grupa rekonstrukcyjna
 • paweł wawrzkiewicz z lirą korbową
 • warsztaty garncarskie
 • grupa locomotora - spektakl
 • grupa locomotora - spektakl
 • warsztaty kaligrafii
 • zwiedzanie miasta z przewodnikiem
 • grupa rekonstrukcyjna
 • harcerze podczas jarmarku
 • zespół muzyki dawnej Szelindek
 • rodzinna orkiestra i teatr noiseband
 • Jacek Hałas podczas warsztatów muzycznych
 • kazanie na beczce
 • spektakl- grupa locomotora
 • pokaz ognia
 • pokaz ognia
 • pokaz cechów rzemieslniczych - szewc
 • rodzinna orkiestra iteatr noiseband
 • grupa rekonstrukcyjna
 • klucz do bram Jarosławia
 • uczestnicy korowodu jarmarkowego
 • pokaz cechów rzemieślniczych - stolarz
 • spektakl - grupa locomotora
 • przekazanie kluczy do bram miasta
 • zwiedzanie miasta z przewodnikiem
 • przekazanie kluczy do bram miasta
 • produkty regionalne - stragan
 • produkty regionalne - stragan
 • komiks
 • gra miejska
 • pokaz ognia rycerz reiner
 • inscenizacja historyczna
 • spektakl Rarytas Klezmoirim
 • pokaz ognia - teaot ognia Arche
 • pokaz ognia Rycerz Reiner
 • wegierski zespół Muzyki Dawnej Szelindek - koncert
 • węgierski zespół Muzyki dawnej Szelindek
 • teatr ognia Arce
 • inscenizacja historyczna
 • spektakl Rarytas Klezmorim
 • inscenizacja hiistoryczna
 • rarytas klezmorim - koncert
 • teatr ognia Arche
 • zespół muzyki dawnej Szelindek
 • rarytas klezmorim - koncert
 • rarytas klezmori - koncert
 • spektakl - rarytas klezmorim
 • wegierski zespół muzyki dawnej szelindek
 • teatr ognia arche
 • rarytas klezmorim - koncert
 • teatr ognia arche
 • teatr ognia arche
 • teatr ognia arche
 • teatr ognia arche
 • pokaz ognia Rycerz Reibner
 • Rarytas Klezmorim - koncert
 • spektakl rarytas klezmorim
 • rarytas klezmorim - koncert
 • spektakl rarytas klezmorim
 • wręczanie wystawcom podziekowań za udział w Jarmarku
 • wreczanie wystawcom podziękowań za udział w Jarmarku
 • spektakl rarytas klezmorim
 • teatr ognia arche
 • spektakl rarytas klezmorim
 • spektakl rarytas klezmorim
 • podziękowania dla wystawców za udział w jarmarku
 • widok na jarosławski ratusz, poniżej stragany kupieckie