Zwiedzanie miasta

Spacerki po Jarosławiu

ZWIEDZANIE TEMATYCZNE

Zwiedzanie Jarosławia z przewodnikiem to uzupełnienie oferty letnich spacerków o nowe tematy. Na zwiedzających czeka „Szlak kupiecki” łączący obiekty stanowiące cenną pamiątkę handlowej potęgi Jarosławia, „Szlak Wielokulturowy”, nawiązujący do barwnej historii Jarosławia – do dziś noszącego ślady obecności różnych narodów, oraz „Szlak Kultury Wschodniej”, z obiektami związanymi z greckokatolicką historią Jarosławia – w tym goszcząca u papieża Franciszka ikona „Brama Miłosierdzia”

SZLAK KUPIECKI:

 • Brama Krakowska
 • ulica Grodzka
 • hala targowa
 • kamienica Orsettich
 • kamienica Attavantich
 • kamienica Gruszewiczów
 • kamienica Rydzikowa
 • studnia miejska
 • ratusz

SZLAK WIELOKULTUROWY:

 • ulica Grodzka
 • pozostałości zdobień ormiańskich
 • ulica Węgierska
 • kopijnik węgierski
 • synagogi jarosławskie
 • ulice Ormiańska i Tatarska
 • cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego

SZLAK KULTURY WSCHODNIEJ:

 • cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego
 • cerkiew w Parku Baśki Puzon
 • Historia, symbolika cerkiewna, ikonostas i jego rola, cudowna ikona Brama Miłosierdzia, polichromie w cerkwi w parku przy ul. Czesławy Puzon ps. „Baśka”

 

Grupa: max. 30 osób
Koszt: 95 zł
Czas trwania: ok. 1,5 h

Na ofertę obowiązują rezerwacje. Zapisy oraz informacje na pod nr tel. 16 624 89 89 lub w Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 5.

ZWIEDZANIA JAROSŁAWIA Z PRZEWODNIKIEM PTTK

1 godzina 80 zł
2 godziny 110 zł
3 godziny 150 zł (każda kolejna godzina 30 zł)

Szczegóły pod nr tel. 16 624 89 89 lub w Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej, Rynek 5.

PIESZY SZLAK DZIEDZICTWA KULTUROWEGO MIASTA JAROSŁAWIA

Przebieg trasy:

Rynek – ul. Sobieskiego – ul. Cerkiewna (cerkiew greckokatolicka) – ul. Ludkiewicza, ul. Cygańska Góra – skarpa staromiejska (punkt widokowy) – ul. Jezuicka, pl. ks. Skargi (dawne kolegium jezuitów) – pl. ks. Skargi (dawny kościół jezuitów) – ul. Panieńska – ul. Pełkińska – ul. Benedyktyńska (dawny zespół kościelno-klasztorny pp. benedyktynek) – ul. Benedyktyńska – ul. Pełkińska – ul. Lubelska – ul. Czesławy Puzon ps. „Baśka” (prezbiterium dawnej cerkwi greckokatolickiej w parku) – ul. Czesławy Puzon ps. „Baśka” – ul. Kraszewskiego – ul. Jana Pawła II (zespół kościelno-klasztorny oo. franciszkanów-reformatów) – ul. Jana Pawła II – ul. Dominikańska (zespół kościelno-klasztorny oo. dominikanów – ul. Jana Pawła II – ul. Cmentarna (Stary Cmentarz) – ul. Jana Pawła II – ul. Grunwaldzka – pl. Mickiewicza (gmach dawnego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”) – pl. Mickiewicza – ul. Grodzka (fragment murów miejskich z reliktami Bramy Krakowskiej) – ul. Grodzka – Rynek.

Czas przejścia: 2,30 h

Trasa jest oznakowana drogowskazami.

WIRTUALNY SZLAK DZIEDZICTWA KULTUROWEGO MIASTA JAROSŁAWIA

Najcenniejsze świadectwa wielowiekowej spuścizny Jarosławia – miasta położonego na styku kultur, gdzie Wschód łączy się z Zachodem – zostały włączone w „Szlak dziedzictwa kulturowego”. Tablice i kierunkowskazy umieszczone na szlaku prowadzą do wspaniałych „pomników”, dokumentujących wielowiekową obecność w Jarosławiu Polaków, Żydów, Ukraińców, Ormian, Niemców, a także Włochów. To oni przez wieki kształtowali charakter i architekturę miasta.

Na zwiedzających czekają m.in. kościoły i klasztory, cerkwie i synagogi, kamienice polskich i włoskich kupców, pośród nich perła renesansu – kamienica Orsettich.

Szlak powstał dzięki współpracy ze słowackim miastem Humenne, w ramach projektu unijnego „Turystyka bez granic – wzajemne inicjatywy na rzecz wzmacniania regionalnych produktów turystycznych oraz kulturowych Jarosławia i Humennego”.

Zapraszamy do wirtualnego zwiedzania -> Wirtualny szlak dziedzictwa kulturowego miasta Jarosławia