Galerie u Attavantich


Galerie stwarzają możliwość prezentacji dokonań oraz aktywnego udziału rodzimych artystów w rozwoju i tworzeniu wizerunku Jarosławia jako miasta sztuki. Pokazują publiczności wytwory szeroko definiowanej sztuki, prezentowanej w różnych technikach i mediach – malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, fotografia, tkanina artystyczna, performance, instalacje – oraz popularyzują wiedzę o niej. W galeriach organizowane są wystawy indywidualne, zbiorowe, konkursowe, poplenerowe oraz inne formy przedstawień artystycznych. Wstęp do galerii jest bezpłatny, podobnie jak materiały promocyjne i informacyjne towarzyszące każdej wystawie.

Galeria główna

W trzech salach ekspozycyjnych prezentowane są różne formy sztuki autorstwa znanych w regionie i kraju artystów. Zmiana ekspozycji, której towarzyszą wernisaże, odbywa się średnio raz w miesiącu. Spotkania artystów, miłośników sztuki oraz indywidualnych odbiorców pozostawiają niezatarte wrażenia. W Galerii Głównej prócz regionalnych artystów, swoje prace prezentują również krajowi oraz międzynarodowi artyści, nie mający związku z Jarosławiem.


Galeria Debiutów

Jest przeznaczona dla młodych, zdolnych twórców sztuki, stawiających pierwsze kroki w zawodzie. Umożliwia artystom z Jarosławia i okolic pierwsze publiczne zaprezentowanie swoich prac szerokiemu gronu odbiorców.


Galeria w Holu

Służy organizacji wystaw okolicznościowych i edukacyjnych. Jest również miejscem ekspozycji wystaw realizowanych jako działania wspierające i uzupełniające duże wydarzenia artystyczne organizowane w Jarosławiu.

Kliknij aby przejść na kolejną podstronę