Oferta Turystyczna dla turystów i grup zorganizowanych

Grupa zorganizowana to grupa licząca co najmniej 15 osób, która przebywa z opiekunem na wycieczce zorganizowanej przez biuro podróży, szkołę, zakład pracy, itp. i traktowana jest przez usługodawcę jako jeden podmiot.

Spacerki po Jarosławiu

ZWIEDZANIE PODZIEMNEGO PRZEJŚCIA TURYSTYCZNEGO (Rynek 4, 5, 6)

 • zwiedzanie odbywa się wyłącznie z przewodnikiem lub z audioprzewodnikiem,
 • zwiedzanie z przewodnikiem odbywa się co godzinę przy minimalnej ilość 3 os.,
 • zwiedzanie z audioprzewodnikiem odbywa się w godzinach pracy Podziemnego Przejścia Turystycznego pod warunkiem dostępności urządzeń,
 • grupy zorganizowane prosimy o wcześniejszą rezerwację.

 

CENY BILETÓW

NORMALNY 20,00 zł
ULGOWY * 15,00 zł
RODZINNY (2+3) ** 65,00 zł

CENY BILETÓW
dla mieszkańców miasta Jarosławia i powiatu jarosławskiego ***

NORMALNY 15,00 zł
ULGOWY * 10,00 zł
RODZINNY (2+3) ** 45,00 zł

CENY BILETÓW
dla posiadaczy Jarosławskiej Karty Miejskiej

NORMALNY 10,00 zł
ULGOWY * 5,00 zł
RODZINNY (2+3) ** 25,00 zł

CENA ZA WYNAJEM AUDIOPRZEWODNIKA

WYNAJEM 5,00 zł

na jeden audioprzewodnik może przypadać maksymalnie dwa bilety

Więcej informacji na stronie www.podziemia.jaroslaw.pl

* dla ustawowych uprawnień i posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, Jarosławskiej Karty Dużej Rodziny, Jarosławskiej Karty Seniora oraz grup zorganizowanych.
** dotyczy 5 osób, w tym maksymalnie 2 osoby dorosłe. Każda kolejna osoba według cennika
*** przysługuje po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania na podstawie adresu lub organu wydającego. W przypadku biletu rodzinnego – po okazaniu dokumentu przez co najmniej jedną osobę dorosłą.

 

ZWIEDZANIE PODZIEMNEJ TRASY TURYSTYCZNEJ IM. PROF. F. ZALEWSKIEGO (Rynek 14)

 • zwiedzanie odbywa się wyłącznie z Przewodnikiem,
 • zwiedzanie odbywa się co godzinę przy minimalnej ilości 5 osób,
 • grupy zorganizowane prosimy o wcześniejszą rezerwację,
 • zwiedzanie rozpoczyna się w Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej, ul. Rynek 5.

 

CENY BILETÓW

NORMALNY 20,00 zł
ULGOWY * 15,00 zł
RODZINNY (2+3) ** 65,00 zł

Więcej informacji na stronie www.podziemia.jaroslaw.pl

* dla ustawowych uprawnień i posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, Jarosławskiej Karty Dużej Rodziny, Jarosławskiej Karty Seniora oraz grup zorganizowanych.
** dotyczy 5 osób, w tym maksymalnie 2 osoby dorosłe. Każda kolejna osoba według cennika

 

WYCIECZKA PO DWÓCH TRASACH PODZIEMNYCH „JAROSŁAW MIASTO PODZIEMI”

 • zwiedzanie odbywa się wyłącznie z Przewodnikiem,
 • zwiedzanie odbywa się przy minimalnej ilości 5 osób,
 • zwiedzanie rozpoczyna się w Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej, ul. Rynek 5
 • obowiązuje wcześniejsza rezerwacja.

 

CENY BILETÓW

NORMALNY 30,00 zł
ULGOWY * 25,00 zł
RODZINNY (2+3) ** 100,00 zł

Więcej informacji na stronie www.podziemia.jaroslaw.pl

* dla ustawowych uprawnień i posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, Jarosławskiej Karty Dużej Rodziny, Jarosławskiej Karty Seniora oraz grup zorganizowanych.
** dotyczy 5 osób, w tym maksymalnie 2 osoby dorosłe. Każda kolejna osoba według cennika

 

SPACEREK PO STARYM MIEŚCIE Z PRZEWODNIKIEM CIT-K „JAROSŁAW MIASTO OLŚNIEŃ”

 • zwiedzanie odbywa się wyłącznie z Przewodnikiem,
 • zwiedzanie odbywa się przy minimalnej ilości 8 osób,
 • prosimy o wcześniejszą rezerwację,
 • zwiedzanie rozpoczyna się w Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej, ul. Rynek 5
 • dla grup zorganizowanych możliwe zwiedzanie w dniach i godzinach otwarcia CiT-K po wcześniejszej rezerwacji.

 

CENY BILETÓW

NORMALNY 20,00 zł
ULGOWY * 15,00 zł
RODZINNY (2+3) ** 65,00 zł

 

* dla ustawowych uprawnień i posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, Jarosławskiej Karty Dużej Rodziny, Jarosławskiej Karty Seniora oraz grup zorganizowanych.
** dotyczy 5 osób, w tym maksymalnie 2 osoby dorosłe. Każda kolejna osoba według cennika

 

QUESTING „KUPIECKA HISTORIA JAROSŁAWIA”

 • dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych w godzinach otwarcia Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej.
CENA 2,00 zł

 

 

ZWIEDZANIE JAROSŁAWIA Z PRZEWODNIKIEM  PTTK

 • program i czas zwiedzania według indywidualnych preferencji.
 • obowiązuje wcześniejsza rezerwacja.

 

CENNIK

Zwiedzanie 1 h * 140,00 zł
Zwiedzanie 2 h 250,00 zł
Zwiedzanie 3 h 320,00 zł
Zwiedzanie 4 h 400,00 zł
każda kolejna godzina powyżej 4 h 90,00 zł

 

wyłącznie dla korzystających z oferty „Zwiedzanie Podziemnego Przejścia Turystycznego (Rynek 4, 5, 6)”, „Zwiedzanie Podziemnej Trasy Turystycznej im. prof. F. Zalewskiego (Rynek 14)” lub „Wycieczka po dwóch trasach podziemnych „Jarosław miasto podziemi”