Data publikacji: 23/02/2011

ORKIESTRA KAMERALNA ZE LWOWA

12 marca (SOBOTA) o godz. 16:30 w Sali Lustrzanej CKIP

wystąpiła

Młodzieżowa Orkiestra Kameralna

 im. S. Kruszelnickiej ze Lwowa

prowadzenie: Bogusław Pawlak

w programie:

Heandel, Vivaldi, Corelli, Piazzolla

Georg Fridrich Haendel –  Wjazd królowej Saby z  Oratorium  Salomon

Antonio   Vivaldi –  Koncert na czworo skrzypiec

Arcchongelo  Corelli-Barbirolli –  Koncert  F-dur I i II

Mychajło  Zakopeć  – obój

Jan  Sebastian  Bach – Koncert na dwoje skrzypiec

Myrosław  Skoryk  –  Tabulatura

Wasyl  Barwiński  –  Dumka

Wasyl  Barwiński  –  Taniec

Myrosław  Skoryk  –  Melodia

Eleni  Karaindrou  – Podróż

Astor  Piazzolla  –  Libertango

Zenowija Danczak – fortepian

Goran  Bregovic – Tango

 Igor Frołow – Jeromy Kern –  Dym

Oksana  Herasymenko – Melodia błękitnego nieba

Mychajło  Zakopeć  – obój

Kwitosława  Sozańska  – bandura

Enzo  Morikone  – Na Ziemi jak na niebie

Mychajło  Zakopeć –  obój

Łemkowska  pieśń  pt.” Nie sama”

Ukraińska  pieśń  ludowa  „Na ulicy skrzypce grają”

Kwitosława  Sozańska  –  bandura, śpiew

MyrosławSkoryk –  Szumiała leszczyna  

Kwitosława  Sozańska  – bandura, śpiew