Data publikacji: 16/07/2020

Wystawa plenerowa: Jarosław. W sercu miasta

Rynek jest najbardziej charakterystyczną, a zarazem centralną częścią miasta. W Jarosławiu stanowi przestrzeń reprezentacyjną, która ze względu na zabytkową architekturę jest miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów i samych mieszkańców.

Jarosławski rynek w niemal niezmienionym stanie zachował swój średniowieczny układ urbanistyczny: „Na środku czworokątnego rynku o wymiarach zbliżonych do kwadratu wzniesiono ratusz, a naprzeciw niego w zachodniej pierzei rynkowej kościół farny [dziś nieistniejący]. Z rynku wytyczono po dwie wąskie ulice w cztery strony świata i zabudowano wkrótce drewnianymi domami” – dr Kazimierz Gottfried.

Najokazalszym budynkiem, znajdującym się w centrum placu, jest neorenesansowy ratusz. Jego najstarsze zachowane fragmenty pochodzą jeszcze z XV wieku. W przestrzeni rynku niewątpliwie uwagę przykuwają piękne, zebrane w pierzeje kamienice. Regularna przyrynkowa zabudowa posiada XVII-wieczną metrykę, a zdecydowana większość kamienic, pomimo przebudowy i licznych remontów, pozwala na odczytanie ich renesansowej struktury.


Galeria