Data publikacji: 09/12/2020

Irena Oryl – wystawa jubileuszowa

 • malarstwo i rysunek Ireny Oryl, prace w aluramach zawieszone w sali nr III
 • malarstwo Ireny Oryl, prace w aluramach zawieszone w sali nr III
 • rysunek Ireny Oryl, prace w aluramach zawieszone w sali nr III
 • malarstwo Ireny Oryl, prace w aluramach zawieszone w sali nr III
 • obraz Ireny Oryl w aluramie zawieszony w Sali nr III
 • rysunki Ireny Oryl w aluramach
 • rysunek Ireny Oryl, prace w aluramach zawieszony w sali nr III
 • rysunek Ireny Oryl, prace w aluramach zawieszony w sali nr II
 • rysunek Ireny Oryl, prace w aluramach zawieszony w sali nr III
 • malarstwo Ireny oryl, obrazy zawieszone w Sali nr 1
 • malarstwo Ireny oryl, obrazy zawieszone w Sali nr 1
 • malarstwo Ireny oryl, obrazy zawieszone w Sali nr 1
 • malarstwo Ireny oryl, obrazy zawieszone w Sali nr 1
 • malarstwo Ireny oryl, obrazy zawieszone w Sali nr 1
 • obraz Ireny Oryl na sztaludze w sali nr 1
 • malarstwo Ireny oryl, obrazy zawieszone w Sali nr 1
 • pamiątkowe katalogi z wystaw Ireny Oryl
 • pamiątkowe katalogi z wystaw Ireny Oryl
 • zdjęcia obrazów Ireny Oryl
 • zdjęcia obrazów Ireny Oryl
 • Rysunek Ireny Oryl, prezentowane w Galerii Debiutów
 • Rysunek Ireny Oryl, prezentowane w Galerii Debiutów
 • Rysunek Ireny Oryl, prezentowane w Galerii Debiutów
 • Rysunek Ireny Oryl, prezentowane w Galerii Debiutów
 • Rysunek Ireny Oryl, prezentowane w Galerii Debiutów
 • Rysunek Ireny Oryl, prezentowane w Galerii Debiutów

Wybitna malarka, wielki pedagog, znawca literatury, niestrudzony społecznik a nadto skromna osobowość, której optymizm zaraża wszystkich dookoła – Irena Oryl – uhonorowana!

W imieniu Burmistrza Miasta Jarosławia Waldemara Palucha, gratulacje oraz podziękowania na ręce szanownej Jubilatki złożył zastępca Burmistrza, Dariusz Tracz.

Tomasz Wywrót, dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu oraz Teresa Ulma, wicedyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Jarosławiu, przekazali katalog, który zawiera bogaty dorobek artystyczny jarosławskiej malarki.

Irena Oryl ze wzruszeniem obejrzała wystawę, na której eksponowane są prace z całego twórczego okresu, a nadmienić należy, iż Artystka obchodząca jubileusz 90-lecia urodzin, w zaciszu swojego domu, tworzy nieprzerwanie kolejne dzieła.

Mimo niełatwych czasów, w których przyszło Jej dorastać, artystka wspomina swoje dzieciństwo, jako szczęśliwe. Siedząc nad brzegiem Sanu i wykonując swoje pierwsze szkice, wiedziała już, że ma w sobie dusze artystki.

Swoją edukację artystyczną rozpoczęła we Wrocławiu w tamtejszym Liceum Sztuk Plastycznych pod okiem artysty malarza Stanisława Kopystyńskiego. Następnie studiowała na Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu oraz na Wydziale Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie swój warsztat doskonaliła pod okiem mistrzyni Hanny Rudzkiej-Cybisowej.

Po latach wróciła do Jarosławia, aby szkolić młodych adeptów sztuki w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych. Jako nauczycielka rysunku i malarstwa, wiedzy o sztuce, a także kompozycji i liternictwa z uwagą i wyrozumiałością pochylała się nad pracami swoich uczniów.

Jej wychowankowie wspominają swoją nauczycielkę, jako osobę cierpliwą i taktowną, która potrafiła wyzwolić w nich pasję nie tylko twórczą, ale i poznawczą. W ich pamięci zapisała się, jako energiczna i uśmiechnięta profesorka, wymagająca więcej i bardziej, ale w taki sposób, że wydawało im się, że sami tego chcą.

Sama doskonale realizowała się, jako artystka. Należała do Grupy „Jarosław”, która w późniejszym okresie przekształciła się w Grupę „San”. Nieustannie współpracuje z Zarządem Jarosławskiego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, dla którego wykonała wiele obrazów. Jej prace wystawiane były w polskich i zagranicznych galeriach sztuki zbierając gratyfikacje od krytyków. Na swoim koncie ma liczne wystawy indywidualne oraz grupowe.

Artystka jest laureatką licznych nagród m.in.: honorowej nagrody „Jarosław” za działania w zakresie kultury, Złoty Krzyż Zasługi, nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania oraz Honorowa Nagroda Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia im. Księżnej Anny Ostrogskiej – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Jubileuszowa wystawa to doskonała okazja do przypomnienia historii dokonań artystycznych oraz sposobność do przeglądu dzieł, które zachwycają niejednego krytyka sztuki.

Serdecznie zapraszamy do oglądania wystawy online.