Data publikacji: 18/01/2021

Folder „Jarosław – Warto zobaczyć”

„Warto zobaczyć” – bogato ilustrowany mini przewodnik po Jarosławiu, w którym zarówno turysta, jak i mieszkaniec miasta odnajdą krótkie ale najistotniejsze treści o najważniejszych obiektach Jarosławia. Zawiera on też  szczegółowy program zwiedzania wraz z opisem mijanych po drodze atrakcji turystycznych. Wydawnictwo mieści mapkę i informacje teleadresowe o bazie noclegowej
i gastronomicznej.

Cena: 8 zł.

Ilość stron: 28

Wydawca: Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu.

Rok wydania: 2020

Wersje: polska i angielska

 

Folder “Jarosław – Worth to seeing”

“Worth to seeing” – a richly illustrated mini-guide around Jarosław, in which both the tourist and the city resident will find short but the most important content about the most important places in Jarosław. It also includes a detailed sightseeing program with a description of the tourist attractions on the way. The publishing house has a map and contact information about the accommodation base and gastronomic.

Price: 8 PLN

Number of pages: 28

Publisher: Center for Culture and Promotion in Jarosław.

Year of publication: 2020

Versions: Polish and English


Galeria

  • okładka wydawnictwa z widokiem miasta z lotu ptaka - wersja angielskojęzyczna
  • okładka wydawnictwa z widokiem miasta z lotu ptaka - wersja polskojęzyczna