Data publikacji: 13/09/2020

Jarosław i jego ludzie – Jan Harlender

Reprint ten ukazał się w roku 1937 nakładem Muzeum Miejskiego w Jarosławiu i poświęcony jest kilku znaczącym osobistościom Jarosławia począwszy od wieku XVII po pierwszą połowę wieku XX. Pierwsze strony wydawnictwa poświęcone są niezwykle ciekawej postaci księdza Franciszka Siarczyńskiego, który oprócz tego, że był on kaznodzieją, członkiem zakonu pijarów, tłumaczem i poetą, miał też gruntowne wykształcenie historyczne, był badaczem historii ojczystej, a także autorem kilku poważnych rozpraw naukowych. Kolejne części publikacji przybliżają postacie: księgarza Andrzeja Cichończyka, drukarza Jana Szeligi i pułkownika Leona Czechowskiego. Autor opisuje też utworzoną po zniesieniu przez władze austriackie kolegium jezuickiego trzyletnią szkołę „główną” i „normalną”, przekształaconą następnie w szkołę realną.

Oprawa – miękka
Liczba stron – 130
Rok wydania – 2020
Cena – 25 zł