Data publikacji: 29/09/2023

„Solidarny z Bogiem i Ludźmi. Ksiądz Bronisław Fila. W 100. rocznicę urodzin.”

 Publikacja to praca zbiorowa pod redakcją ks. Marka Szczepańskiego.

Bronisław Fila (1922-1985) święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1949 , a do jarosławskiej fary trafił w roku 1951. W swojej posłudze przebył drogę od wikariusza, przez katechetę i opiekuna ministrantów do proboszcza, który to urząd objął w roku 1966. Dla wielu jarosławian jest on postacią niezwykłą, legendarną, zasłużoną na wielu polach. Nawet w czasach komunistycznych z wielkim zaangażowaniem budował kościół duchowo i materialnie. To za jego kadencji wykonano ogrom prac remontowo-budowalnych przy kościele. Z wielkim zaangażowaniem przywracał również prawdy historyczne i upamiętniał za pomocą tablic pamiątkowych o charakterze historyczno-patriotycznym w powiązaniu z historią Jarosławia. Ks. Bronisław Fila był opiekunem duchowym Oddziału Zarządu Regionu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Publikację wzbogacają liczne fotografie.

 

Rok: 2022

Liczba stron: 135

Oprawa miękka

Cena: 25 zł

Zapraszamy do zakupu stacjonarnie lub wysyłkowo
w Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej w Jarosławiu
(ul. Rynek 5, tel.: 16 624 89 89 / 881 500 889)


Galeria

  • „Solidarny z Bogiem i Ludźmi. Ksiądz Bronisław Fila. W 100. rocznicę urodzin.”  Publikacja to praca zbiorowa pod redakcją ks. Marka Szczepańskiego. Bronisław Fila (1922-1985) święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1949 , a do jarosławskiej fary trafił w roku 1951. W swojej posłudze przebył drogę od wikariusza, przez katechetę i opiekuna ministrantów do proboszcza, który to urząd objął w roku 1966. Dla wielu jarosławian jest on postacią niezwykłą, legendarną, zasłużoną na wielu polach. Nawet w czasach komunistycznych z wielkim zaangażowaniem budował kościół duchowo i materialnie. To za jego kadencji wykonano ogrom prac remontowo-budowalnych przy kościele. Z wielkim zaangażowaniem przywracał również prawdy historyczne i upamiętniał za pomocą tablic pamiątkowych o charakterze historyczno-patriotycznym w powiązaniu z historią Jarosławia. Ks. Bronisław Fila był opiekunem duchowym Oddziału Zarządu Regionu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Publikację wzbogacają liczne fotografie. Rok: 2022 Liczba stron: 135 Oprawa miękka Cena: 25 zł Zapraszamy do zakupu stacjonarnie lub wysyłkowo w Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej w Jarosławiu (ul. Rynek 5, tel.: 16 624 89 89 / 881 500 889)