Data publikacji: 04/11/2014

Czesława Miłosza Portret Wielokrotny

Przedstawienie Czesława Miłosza i jego twórczości w sposób rozległy i wielopłaszczyznowy, to temat przewodni wtorkowego spotkania, zorganizowanego przez jarosławski oddział Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza. Wykład pt. „Czesława
Miłosza portret wielokrotny” wygłosili profesorzy Uniwersytetu Rzeszowskiego – dr
hab. Zenon Ożóg oraz dr Jan Wolski.

W części artystycznej, w spektaklu pt. „Pierwsza Lepsza” na
podstawie komedii Aleksandra Fredro, wystąpiła jarosławska grupa teatralna
Baccalaureus.

Czesław Miłosz urodził się 30 czerwca 1911 r. w Szetejniach
na Litwie. Był poetą, prozaikiem, eseistą, tłumaczem. Laureat nagrody Nobla w
roku 1980 i wielu innych prestiżowych nagród literackich, tłumaczony na
czterdzieści dwa języki. Doktor honoris causa wielu uniwersytetów w USA i w
Polsce.

Szkolną
i uniwersytecką młodość spędził w Wilnie, tam również debiutował jako poeta,
okupację niemiecką przetrwał w Warszawie. Po wojnie pracował w służbie
dyplomatycznej PRL – w USA, i we Francji do roku 1951, kiedy to zwrócił się w
Paryżu o azyl polityczny.

W roku
1960 wyjechał do Kalifornii, gdzie przez dwadzieścia lat jako profesor języków
i literatur słowiańskich wykładał na uniwersytecie w Berkeley. Do roku 1989
publikował głównie w emigracyjnym wydawnictwie paryskiej „Kultury” i
w Polsce poza cenzurą. Wydał kilkanaście tomów wierszy, przetłumaczył kilka
ksiąg Biblii.

Od
roku 1989 mieszkał w Berkeley i w Krakowie. Zmarł
14 sierpnia 2004 r. Został pochowany w Krypcie Zasłużonych klasztoru ojców
paulinów Na Skałce w Krakowie./ źródło: ekai.pl


Galeria