Data publikacji: 20/07/2020

Po Jarosławiu Szlakiem Wielokulturowym

Drugi „Niedzielny spacerek po Jarosławiu z przewodnikiem” zgromadził dużą liczbę chętnych, którzy zechcieli poznać historię wielokulturowego Jarosławia.

Ostatni „Niedzielny spacerek po Jarosławiu z przewodnikiem”, który odbył się 19 lipca, prowadził zwiedzających „Szlakiem Wielokulturowym”. Podczas zwiedzania uczestnicy mogli posłuchać o wielokulturowości naszego miasta, świadczącej o tym, że Jarosław był przed wiekami miastem zróżnicowanym pod względem narodowości jak i religii swoich mieszańców. W zgodzie żyli tu Polacy, Rusini, Węgrzy, Żydzi czy Ormianie. Ich wpływy do dziś możemy oglądać w zachowanej architekturze miasta.

Spacer prowadził przez ul. Grodzką, przy której zachowały się elementy zdobień ormiańskich, ulicę Węgierską prowadząca do kopijnika oraz pomnika przyjaźni polsko-węgierskiej, plac Bóżnic, ulice Ormiańską i Tatarską, aż do cerkwi greckokatolickiej pw. Przemieniania Pańskiego.

Kolejna dawka wiedzy o naszym pięknym mieście już niebawem. 2 sierpnia będzie mieć miejsce druga edycja „Szlakiem kupieckim”. Serdecznie zapraszamy.

Przypominamy o konieczności wypełnienia oświadczenia (można to zrobić również przed rozpoczęciem wydarzenia) Formularz i regulamin wydarzenia