Data publikacji: 28/03/2022

Galeria w Holu – Fotomanipulacje

  • FOTONANIPULACJE wystawa grafiki uczniów kierunku Fotografia i Multimedia Zespołu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu opiekun: dr Beata Jagieła
  • FOTONANIPULACJE wystawa grafiki uczniów kierunku Fotografia i Multimedia Zespołu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu opiekun: dr Beata Jagieła
  • FOTONANIPULACJE wystawa grafiki uczniów kierunku Fotografia i Multimedia Zespołu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu opiekun: dr Beata Jagieła
  • FOTONANIPULACJE wystawa grafiki uczniów kierunku Fotografia i Multimedia Zespołu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu opiekun: dr Beata Jagieła
  • FOTONANIPULACJE wystawa grafiki uczniów kierunku Fotografia i Multimedia Zespołu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu opiekun: dr Beata Jagieła
  • FOTONANIPULACJE wystawa grafiki uczniów kierunku Fotografia i Multimedia Zespołu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu opiekun: dr Beata Jagieła
  • Wystawa jest pokłosiem pracy uczniów Zespołu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu, kierunku Technik Fotografii i Multimediów. W szkolnych pracowniach uczniowie mają do dyspozycji: lampy, obiektywy, modyfikatory światła czy filtry oraz poznają tajniki ciemni cyfrowej i analogowej, fotografii mobilnej i powietrznej. Są wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego – fotografują, tworzą projekty fotograficzne, przygotowują fotorelacje i filmy przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu marketingu fotografii. Prace graficzne eksponowane na wystawie powstały w ramach przedmiotu: Cyfrowa Obróbka Obrazu pod okiem nauczyciela – Beaty Jagieły, z wykorzystaniem programów graficznych przeznaczonych do tworzenie grafiki rastrowej oraz wektorowej. Niniejsze narzędzia zostały użyte przez młodzież w celu swobodnej kreacji i wizualizacji, często surrealistycznej, wizji artystycznej, ponieważ tym właśnie jest fotomanipulacja, która podobnie jak fotomontaż, polega twórczym łączeniu różnych zdjęć i innych elementów graficznych w celu uzyskania nowej jakości. Prezentowane prace graficzne są zatem nie tylko dowodem na znajomość warsztatu grafika komputerowego ale, jak inne dziedziny sztuk wizualnych, posiadają niezwykłą formę i często głęboką warstwę semantytczną. Mamy nadzieję, ze wystawa przypadnie oglądającym do gustu i pozwoli zauważyć potencjał drzemiący w twórczości młodych, którzy coraz sprawniej wykorzystują technologię aby wyrazić siebie.
  • Galeria w Holu u Attavantich Kwiecień 2022 FOTONANIPULACJE wystawa grafiki  uczniów kierunku Fotografia i Multimedia  Zespołu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu opiekun: dr Beata Jagieła 
  • Prace prezentują: 1 Julia Mrozowicz / 2 Julia Borchowiec / 3/3a Martyna Szkoła / 4 Nikodem Sikora / 5/5a Przemysław Mróz / 6 Julia Zub / 7 Franciszek Rzeszutek / 8 Dominika Wierzbicka / 9 Natalia Babiak / 10 Amelia Żołnierz / 11 Weronika Naworol / 12 Konrad Szewc / 13 Julia Litwa / 14 Jakub Mach / 15 Monika Fedan / 16 Michał Jaromi / 17 Michał Figiela / 18 Adrian Król / 19/19a Izabela Cieluba / 20 Oskar Maziarek

Galeria w Holu u Attavantich
Kwiecień – maj  2022

FOTONANIPULACJE

wystawa grafiki
uczniów kierunku Fotografia i Multimedia
Zespołu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu
opiekun: dr Beata Jagieła

Wystawa jest pokłosiem pracy uczniów Zespołu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu, kierunku Technik Fotografii i Multimediów.

W szkolnych pracowniach uczniowie mają do dyspozycji: lampy, obiektywy, modyfikatory światła czy filtry oraz poznają tajniki ciemni cyfrowej i analogowej, fotografii mobilnej i powietrznej. Są wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego – fotografują, tworzą projekty fotograficzne, przygotowują fotorelacje i filmy przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu marketingu fotografii.

Prace graficzne eksponowane na wystawie powstały w ramach przedmiotu: Cyfrowa Obróbka Obrazu pod okiem nauczyciela –  Beaty Jagieły, z wykorzystaniem programów graficznych przeznaczonych do tworzenie grafiki rastrowej oraz wektorowej. Niniejsze narzędzia zostały użyte przez młodzież w celu swobodnej kreacji i wizualizacji, często surrealistycznej, wizji artystycznej, ponieważ tym właśnie jest fotomanipulacja, która podobnie jak fotomontaż, polega twórczym łączeniu różnych zdjęć i innych elementów graficznych w celu uzyskania nowej jakości. Prezentowane prace graficzne są zatem nie tylko dowodem na znajomość warsztatu grafika komputerowego ale, jak inne dziedziny sztuk wizualnych, posiadają niezwykłą formę i często głęboką warstwę semantytczną.

Mamy nadzieję, ze wystawa przypadnie oglądającym do gustu i pozwoli zauważyć potencjał drzemiący w twórczości młodych, którzy coraz sprawniej wykorzystują technologię aby wyrazić siebie.

Na wystawie można oglądać prace: Julii Mrozowicz, Julii Borchowiec, Martyny Szkoły,  Nikodema Sikory, Przemysława Mróz,  Julii Zub,  Franciszka Rzeszutek, Dominiki Wierzbickiej, Natalii Babiak, Amelii Żołnierz, Weroniki Naworol, Konrada Szewca, Julii Litwy, Jakuba Mach, Moniki Fedan, Michała Jaromi,  Michała Figiela,  Adriana Króla,  Izabeli Cieluby, Oskara Maziarek,