Data publikacji: 08/10/2020

Galeria w Holu – Św. Janowi Pawłowi II w 100. Rocznice urodzin

  • plakat z wizerunkiem św. Jana Pawła II podczas modlitwy, wokół niego ludzie
  • zdjęcia upamiętniające wizyty św. Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski w tle plakat z wizerunkiem św. Jana Pawła
  • Legitymacje oraz karta członkostwa Karola Wojtyły
  • akt nadania honorowego obywatelstwa Janowi Pawłowi II, niżej monety
  • fotografie młodego Karola Wojtyły oraz pamiątkowe monety
  • fotografia: Młody Karol Wojtyła z rodzicami
  • fotografie: z wizerunkiem ważnych momentów dla św. Jana Pawła II
  • u dołu na sztaludze, zdjęcie młodego Karola Wojtyły, u góry fotografie oraz legitymacje
  • pamiątkowe zakładki z wizerunkiem św. Jana Pawła II oraz różaniec
  • plakat promujący wystawę

Galeria w Holu a Attavantich

zaprasza do oglądania okolicznościowej wystawy

„Św. Janowi Pawłowi II w 100. Rocznice urodzin”

ze zbiorów Jerzego Czechowicza.

Jerzy Czechowicz
Urodzony w Jarosławiu absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu.
Przewodnik turystyczny, terenowy na obszarze województwa podkarpackiego. Członek Jarosławskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek oraz Miejskiego Koła Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Jarosławiu.
Autor licznych wystaw, odczytów i artykułów o historii oraz zabytkach Jarosławia. Jest laureatem nagrody honorowej „Jarosława 2000” w dziedzinie aktywności społecznej. Odznaczony odznaką Zasłużony Działacz Kultury i odznaką Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Jarosławia, złotą odznaką Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia.
Regionalista, dokumentalista i kolekcjoner pamiątek przeszłości związanych z Jarosławiem i powiatem jarosławskim, jak również materiałów o społeczności żydowskiej z tego terenu.
Jest autorem publikacji „Jarosław. Przewodnik” oraz „Zarys historii Żydów w Jarosławiu i okolicy. Holokaust, czasy powojenne i współczesne”.
Wiceprezes Jarosławskiego Stowarzyszenia „Ocalić przeszłość dla przeszłości”.
Znany w środowisku jarosławskim, jako kolekcjoner widokówek, książek, prasy, zdjęć, medali i odznak związanych z Jarosławiem. Jako człowiek niezwykle czynny, sumienny i bezinteresowny. Na uwagę zasługuje jego niezmierna życzliwość oraz ujmujący sposób bycia.
Ciągle w drodze…gdzieś zabiegany…
Galeria w Holu u Attavantich,
parter Centrum Kultury i Promocji
Czas trwania wystawy: październik 2020