Data publikacji: 13/05/2024

„INTERMAL” – wystawa interdyscyplinarna

Galeria Główna u Attavantich zaprasza na interdyscyplinarną wystawę INTERMAL.

Na wystawie zostaną zaprezentowane prace studentów kierunku Grafika i Sztuki Wizualne, prowadzonych przez dr. hab. Jarosława Sankowskiego, prof. UR.

 

Galeria Główna u Attavantich
zaprasza na wernisaż wystawy

„INTERMAL”

• PATRYCJA PERŁOWSKA • MATEUSZ SPYT • MATEUSZ SPYT • DAWID GUDIN • GABRIELA BUCIK •
• ADAM POCHODAJ • ALEKSANDRA DOBOSIEWICZ • ALEKSANDRA KOCIMOWSKA • PAULINA BARAN •
• NATALIA BURY • KAROLINA TULEJA • MARCJA OLBRYCHT • KAMIL ĆWIKLIŃSKI • ANNA SZKULSKA •
• BARBARA ROKOSZAK • IZABELA KONIECZNY • OLIWIA ROJAN • ANNA GAŁUSZKA • IWONA BIELENDA •
• MICHAL SKOWRON • MAGDALENA KRYLA • LILIANA URBAN • PAWEŁ DYRKACZ • BURANO MAREK •
• GABRIELA RACHWALSKA • KAROLINA TROJNAR • ALICJA KALANDYK • SZYMON KOWALSKI • ALICJA ORSZEWSKA •
• WIKTORIA DUDEK • MONIKA MACIOŁEK • PIOTR SZELIGA • KINGA BARAN • JUSTYNA CZERENKIEWICZ • KLAUDIA KROK •

17 maja 2024, godz. 18.00

 

Czas trwania wystawy: 18.05 – 28.06.2024


Dr hab. Jarosław Sankowski, prof. UR

Urodzony w 1962 roku w Bydgoszczy. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) w Gdańsku. Dyplom magisterski 1987 roku, w pracowni prof. Jerzego Zabłockiego z zakresu malarstwa i grafiki. W okresie po studiach pracował, jako plastyk instruktor w bydgoskim Pałacu Młodzieży.

Od roku 1992 zajmował się projektowaniem plastycznym i reklamą. W latach 1994 – 2003 pracował, jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 41 i 36 w Bydgoszczy na stanowisku nauczyciel wychowania plastycznego. W latach 1997 – 2003, prowadził warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży organizowane przez Wydział Kultury i Nauki UM w Bydgoszczy. W latach 2003 – 2004, we współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy, prowadził zajęcia plastyczno – terapeutyczne z grupą dzieci niepełnosprawnych. Współpracuje z niepubliczną szkołą podstawową dla dzieci z wadami neurologicznymi, autyzmem i z. Aspergera w Bydgoszczy. W roku 2004 zmienił miejsce zamieszkania i osiedlił się w Brzozowie na Podkarpaciu. Od października 2006 do 2009, prowadził zajęcia dydaktyczne z malarstwa i rysunku na kierunku Edukacji Artystycznej w Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku. Od roku 2005 jest zatrudniony, jako nauczyciel w Zakładzie Rysunku, Instytutu Sztuk Pięknych, Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, od roku 2007 w Zakładzie Malarstwa tegoż Uniwersytetu, obecnie w Instytucie Sztuk Pięknych, Kolegium Nauk Humanistycznych UR. Kurator ogólnopolskiego Pierwszego Triennale Malarstwa Studenckiego Rzeszów 2019. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków ok. bydgoskiego. Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę cyfrową, grafikę projektową, projektowanie witrażu.

W 2007 uzyskał doktorat w dziedzinie artystycznej – sztuki plastyczne w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne na ASP we Wrocławiu. W 2014 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie artystycznej – sztuki plastyczne w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne na ASP w Katowicach.

W okresie po studiach w ramach działalności artystycznej zorganizował blisko 30 wystaw indywidualnych. Brał udział w około 200 pokazach zbiorowych w kraju i za granicą. Laureat nagród i wyróżnień za działalność artystyczną i naukową.


Podczas wydarzenia prowadzona będzie rejestracja fotograficzna i/lub filmowa. Powstała dokumentacja będzie rozpowszechniana w celach informacyjnych i promocyjnych na stronach internetowych organizatorów, w mediach społecznościowych, prasie.


Galeria

  • Galeria Główna u Attavantich zaprasza na interdyscyplinarną wystawę INTERMAL. Na wystawie zostaną zaprezentowane prace studentów kierunku Grafika i Sztuki Wizualne, prowadzonych przez dr. hab. Jarosława Sankowskiego, prof. UR. Galeria Główna u Attavantich zaprasza na wernisaż wystawy „INTERMAL” • PATRYCJA PERŁOWSKA • MATEUSZ SPYT • MATEUSZ SPYT • DAWID GUDIN • GABRIELA BUCIK • • ADAM POCHODAJ • ALEKSANDRA DOBOSIEWICZ • ALEKSANDRA KOCIMOWSKA • PAULINA BARAN • • NATALIA BURY • KAROLINA TULEJA • MARCJA OLBRYCHT • KAMIL ĆWIKLIŃSKI • ANNA SZKULSKA • • BARBARA ROKOSZAK • IZABELA KONIECZNY • OLIWIA ROJAN • ANNA GAŁUSZKA • IWONA BIELENDA • • MICHAL SKOWRON • MAGDALENA KRYLA • LILIANA URBAN • PAWEŁ DYRKACZ • BURANO MAREK • • GABRIELA RACHWALSKA • KAROLINA TROJNAR • ALICJA KALANDYK • SZYMON KOWALSKI • ALICJA ORSZEWSKA • • WIKTORIA DUDEK • MONIKA MACIOŁEK • PIOTR SZELIGA • KINGA BARAN • JUSTYNA CZERENKIEWICZ • KLAUDIA KROK • 17 maja 2024, godz. 18.00 Czas trwania wystawy: 18.05 – 28.06.2024 Dr hab. Jarosław Sankowski, prof. UR Urodzony w 1962 roku w Bydgoszczy. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) w Gdańsku. Dyplom magisterski 1987 roku, w pracowni prof. Jerzego Zabłockiego z zakresu malarstwa i grafiki. W okresie po studiach pracował, jako plastyk instruktor w bydgoskim Pałacu Młodzieży. Od roku 1992 zajmował się projektowaniem plastycznym i reklamą. W latach 1994 - 2003 pracował, jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 41 i 36 w Bydgoszczy na stanowisku nauczyciel wychowania plastycznego. W latach 1997 – 2003, prowadził warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży organizowane przez Wydział Kultury i Nauki UM w Bydgoszczy. W latach 2003 – 2004, we współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy, prowadził zajęcia plastyczno-terapeutyczne z grupą dzieci niepełnosprawnych. Współpracuje z niepubliczną szkołą podstawową dla dzieci z wadami neurologicznymi, autyzmem i z. Aspergera w Bydgoszczy. W roku 2004 zmienił miejsce zamieszkania i osiedlił się w Brzozowie na Podkarpaciu. Od października 2006 do 2009, prowadził zajęcia dydaktyczne z malarstwa i rysunku na kierunku Edukacji Artystycznej w Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku. Od roku 2005 jest zatrudniony, jako nauczyciel w Zakładzie Rysunku, Instytutu Sztuk Pięknych, Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, od roku 2007 w Zakładzie Malarstwa tegoż Uniwersytetu, obecnie w Instytucie Sztuk Pięknych, Kolegium Nauk Humanistycznych UR. Kurator ogólnopolskiego Pierwszego Triennale Malarstwa Studenckiego Rzeszów 2019. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków ok. bydgoskiego. Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę cyfrową, grafikę projektową, projektowanie witrażu. W 2007 uzyskał doktorat w dziedzinie artystycznej – sztuki plastyczne w dyscyplinie artystycznej - sztuki piękne na ASP we Wrocławiu. W 2014 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie artystycznej – sztuki plastyczne w dyscyplinie artystycznej - sztuki piękne na ASP w Katowicach. W okresie po studiach w ramach działalności artystycznej zorganizował blisko 30 wystaw indywidualnych. Brał udział w około 200 pokazach zbiorowych w kraju i za granicą. Laureat nagród i wyróżnień za działalność artystyczną i naukową. Podczas wydarzenia prowadzona będzie rejestracja fotograficzna i/lub filmowa. Powstała dokumentacja będzie rozpowszechniana w celach informacyjnych i promocyjnych na stronach internetowych organizatorów, w mediach społecznościowych, prasie.