Data publikacji: 15/01/2021

Folder „Jarosław – Tu warto być”

„Tu warto być” / „It is worth to come here” – bogato ilustrowany folder w wersji językowej polsko-angielskiej zawiera opisy najważniejszych jarosławskich zabytków, obfituje w ciekawostki o mieście. Zawiera wiele informacji praktycznych dotyczących zwiedzania i dostępności obiektów, terminarz cyklicznych wydarzeń kulturalnych oraz bazę noclegowo-gastronomiczną.

Cena : 6 zł.

Ilość stron 32

Wydawca: Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu.

Rok wydania: 2020

 

Folder “Jarosław – It is worth to come here”

“It is worth to come here” – the richly illustrated Polish-English folder contains descriptions of the most important monuments in Jarosław and is full of interesting facts about the city. It contains a lot of practical information on visiting and the availability of facilities, a schedule of cyclical cultural events and accommodation and catering facilities.

Price: 6 PLN

Number of pages: 32

Publisher: Center for Culture and Promotion in Jarosław.

Year of publication: 2020

Versions: Polish and English


Galeria

  • Okładka wydawnictwa z widokiem jarosławskiego ratusza